Droge voeten

11 december 2017

Rotterdam Oude Westen in 2050:
Harde regenbuien en grote droogte wisselen elkaar af, maar de stad kan het aan
In 2050 heeft de klimaatverandering doorgezet. Lange perioden van intensieve regen en grote droogte wisselen elkaar af. Ook lokale, kortdurende extreme buien komen voor.
Maar dat is geen probleem. Kelders, huizen en tunnelbakken lopen niet vol. Want de stad functioneert als spons. O.a. door een grootschalig systeem van waterberging, dat fijnmazig is uitgewerkt in de haarvaten van de bebouwde omgeving. Van grootschalige waterreservoirs onder pleinen en straten, tot groene daken en muren, watertuinen en simpelweg onttegelde terrassen in de directe woonomgeving. De bewoners, creatieven, professionals en ondernemers in de stad spelen een belangrijke rol in het meedenken over, aanleg en onderhoud van deze waterbergingsoplossingen rondom het huis en in de buurt.

Meer weten?  watersensitive

Deze ambitie hebben wij ook voor onze wijk!

Zoals we beschreven hebben in de strategie toekomst Oude Westen

Hieronder een stukje uit  het document:

Droge Voeten
De Aktiegroep werkt in samenwerking met Het Waterschap, Gemeente Rotterdam (Watersensitive) aan alternatieve vormen van waterafvoer als noodzakelijke aanpassing aan de klimaatverandering.
De Aktiegroep trekt in opdracht activiteiten gericht op het vergroenen van de wijk, o.a. het aanleggen van Geveltuinen XXL, het vergroenen van binnenterreinen en daken. De Aktiegroep heeft daar extra financiering voor georganiseerd via Stadsbeheer van de Gemeente Rotterdam. Met dit programma werkt De Aktiegroep aan het verbeteren van het milieu in de wijk en het versterken van onderlinge sociale contacten.
In 2018 zetten we in samenwerking met de welzijnsorganisatie en de gemeente Rotterdam een wijkploeg van vrijwilligers op om het groen zelf te beheren.
De Aktiegroep werkt – in samenwerking met Het Waterschap en de Gemeente Rotterdam- aan alternatieve vormen van waterafvoer als noodzakelijke aanpassing aan de klimaatsverandering.
We maken een meerjarenprogramma voor bewoners en professionals om kennis uit te wisselen over groenprojecten met bewoners.

BLAUW is de mini-speelfilm van Water Sensitive Rotterdam. Blauw wordt overal weggejaagd en weet niet waar hij heen moet, tot hij Groen ontmoet. Leuk feitje: Eén van de filmlocaties van BLAUW is het WSR-Café, waarbij de aanwezigen ook een rol hebben gespeeld. Was je er ook? Kijk snel of je erin zit! Enne… we zijn zowaar opgenomen in het IMDb! Je kunt ons nog ‘raten’.