Strategie toekomst Aktiegroep

11 december 2017

 

 

 

 

De omgeving van de Aktiegroep is sterk veranderd. Wij kiezen zelfbewust om een transitie in te zetten: een boeiend en leerzaam experiment voor het Oude Westen en de stad Rotterdam. Centrale inzet: Hoe organiseren we anno 2017 een veerkrachtige organisatie van bewonersinitiatieven; een organisatie die werkt aan een veerkrachtige wijk en veerkrachtige bewoners. Voor u ligt de strategie om daartoe te komen. We hebben deze strategie gemaakt op basis van uitwisselingen met zo’n 25 actieve bewoners (Steungroep 2.0). We sluiten met deze strategie aan bij wat er al is. We hebben activiteiten en ontwikkelingen gestructureerd en geanalyseerd. Op basis daarvan komen we tot nieuwe richtingen.

Strategie toekomst Aktiegroep

Leeswijzer:

Hoofdstuk 1 gaat over het DNA van de Aktiegroep. Een organisatie met al 47 jaar ervaring op het terrein van actieve bewonersgroepen.

In hoofdstuk 2 leest u meer over nut en noodzaak van de transitie-strategie en de essentie ervan.

In hoofdstuk 3 gaan we in op de nieuwe identiteit van de Aktiegroep. Het was nodig om de identiteit af te stoffen en aan te scherpen.

Hoofdstuk 4 beschrijft de experimenten die we gaan uitvoeren.

We hebben onze inzet onderverdeeld in vier inhoudelijke onderwerpen: Rondkomen & Vooruitkomen, Droge Voeten & Frisse Neuzen, Publieke Ruimte: schoon, heel, veilig & sociale cohesie, en Wonen. Een belangrijke experiment is de vernieuwing van de huisvesting: het experiment Pand. Dit experiment wordt als eerste uitgelegd in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 5 geeft de richtlijn voor de versterking van de organisatie, met onder meer aandacht voor de communicatie.

In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op de financieringsstrategie, in hoofdstuk 7 benoemen we een aantal vervolgstappen en in hoofdstuk 8 staat aangegeven wat we de gemeente vragen.

Een begroting is vanzelfsprekend gemaakt en apart opvraagbaar.