Presentatie onderzoek wijkpark 10 januari as.

8 januari 2018

Beste bewoners van het Oude Westen,

Ongetwijfeld is het bekend dat het alcoholverbod in het wijkpark tijdelijk opgeheven is.

Gevolg hiervan was meervoudige overlast in de vorm van onbedoeld gebruik van het park, vervuiling, geluidsoverlast en had dit tevens invloed op de veiligheidsbeleving in en rondom het park.

Afgelopen weken hebben wij, Wouter en Matthijs (vierdejaars studenten Integrale Veiligheid), ons gebogen over deze problematiek en wij zouden dit graag in een korte presentatie met jullie delen! In deze presentatie bespreken we de problematiek en de verklaring van deze problematiek; belangrijker nog, we bespreken de mogelijke oplossingen van deze problematiek.

Jullie zijn van harte uitgenodigd om na afloop van de presentatie te spreken over de inhoud van de presentatie en de mogelijke oplossingen in de vorm van een discussie.
De presentatie zal beginnen om 19.30 op 10 januari in 2018! De presentatie zal gehouden worden in de Aktiegroep,Gaffelstraat 1-3.

We hopen u daar te zien op woensdag 10 januari!

 

Met vriendelijke groet,

 

Matthijs Boele en Wouter Rijnders