De Aktiegroep doet niet aan partijpolitiek

19 maart 2018

Op 21 maart 2018 mag je in Rotterdam stemmen voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad én het landelijk referendum. De Aktiegroep krijgt regelmatig de vraag van verschillende politieke partijen of zij hun partijprogramma en alle promotiematerialen daaromheen bij ons neer kunnen leggen.

Dit wijzen wij af, omdat de Aktiegroep als organisatie niet aan partijpolitiek doet.

De Aktiegroep staat voor een open cultuur, waarbij er plaats is voor een ieder die zich wil inzetten voor de wijk en elkaar, waarbij partijpolitiek of geloofsovertuiging geen rol speelt.
Onze organisatie en onze locatie zijn ‘neutraal gebied.

Dat wil niet zeggen dat men het onderling niet over partijpolitiek heeft. Op het wijkplein vinden er regelmatig politieke discussies tussen bewoners onderling plaats.

Soms naar aanleiding van elkaars mening, de situatie in de wijk, een krantenartikel of een politiek debat dat heeft plaats gevonden.

Over twee dagen is het zover en dat staan we voor de stembus.

Wij wensen iedereen die  zijn stem uit gaat brengen heel veel succes!