oude westen werkt aan een eerlijk energiebeleid.

18 mei 2018

Van een betere luchtkwaliteit profi teert iedereen evenveel. Dat is simpel. Maar subsidies voor het isoleren van huizen of de aanschaf van zonnepanelen gaan naar mensen en bedrijven die het geld hebben om deze investeringen te doen; en komen dus terecht bij de huishoudens met een midden of hoog inkomen en een positief banksaldo. Diezelfde mensen hebben daardoor ook nog eens een lagere energierekening. Dat is zuur voor de mensen met een laag inkomen, die al een veel groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de ‘heffi ngen’ op hun energierekening, waarmee de overheid haar klimaatbeleid (waaronder deze subsidies) fi nanciert. Momenteel is dat 5% van hun inkomen, 3 ½ keer zoveel dan voor huishoudens met een hoog inkomen. In de toekomst gaan die heffi ngen onherroepelijk omhoog en wordt de ongelijke verdeling van kosten en baten tussen
hoge en lage inkomensgroepen nog groter. Als het beleid niet verandert, creëren we in Nederland ‘energiepaupers’, waarschuwen milieu-organisaties, vakbonden en de Woonbond. Ofwel, mensen die structureel hun energierekening niet meer kunnen betalen.
Energiecoaches en dakenplan Daar wil de Aktiegroep Oude Westen iets aan doen. Ten eerste gaan we elkaar slimmer maken door het opleiden van energiecoaches (zie artikel hiernaast). Daarnaast maken we een dakenplan voor het installeren van zonnepanelen, waaraan iedereen binnen 3014 en directe omgeving kan deelnemen voor een bedrag dat hij/zij kan missen. Dat is de Postcoderoos, zie hieronder. Waar mogelijk combineren we de panelen met groene daken. Dan doen die panelen het beter, vangen we de hoosbuien op, en zitten we
Oude Westen werkt aan een eerlijk energiebeleid in de zomer in koelere huizen; dat is zeker voor oudere mensen belangrijk. De Aktiegroep krijgt hulp van mensen en organisaties die precies kunnen uitrekenen wat de kosten en de baten zijn en hoe je die kunt verdelen.
We moeten qua energieverbruik omschakelen, vanwege de klimaatverandering en het opraken van de oude grondstoffen. Dat staat vast. Een toekomstgericht klimaatbeleid zal echter alleen breed gedragen worden en dus effectief zijn als het ook eerlijk en rechtvaardig is. Hoe je daaraan op wijkniveau kunt werken gaan we in het Oude Westen uitzoeken en uitproberen.
Meedenken? Neem contact op met petra@aktiegroepoudewesten.nl of kom langs in Gaffelstraat 1-3.

Bron: Buurtkrant Oude Westen (mei 2018)