Actualiteitenoverleg 8 juni 2018

9 juni 2018

Besproken zijn de volgende punten:

Margo

– Margo is de gebiedsadviseur van de gemeente Rotterdam.

– De opzet van een wijknetwerk (professionals en semi-professionals).

– Wijkprogrammering, een manier van werken.

– Staat van de jeugd op basis van cijfers/statistieken in een buurt.

– Sociale vaardigheidstraining.

Wilma

– Waar zijn de kinderen?

– De grootste groep kinderen zijn tussen 18-22 jaar, er zijn minder jongere kinderen dan vroeger.

– Onderzoek kinderbieb; over het algemeen positieve reacties van kinderen en ouders.

– Het alcoholverbod in het centrum en de vraag voor ontheffing voor het park.

– Komende tijd wordt er onderzoek gedaan door de gebiedscommissie.

?

– Project Buiten Bewegen stopt.

?

– De verzamelbak bij de Korte Bajonetstraat is weggehaald, er is een gesprek geweest met de Roteb.

– Wanneer wordt de verzamelbak teruggeplaatst? (Dit wordt uitgezocht.)

Tessa

– Tessa is de projectleider van Opzoomer Mee.

– Opzoomer mee wil in kleine buurten opzoomeren.

– Er wordt gezocht naar mensen die lokaal activiteiten willen organiseren.

– Er komt een bijeenkomst (waarschijnlijk in speeltuin Weena) voor de zomervakantie.

?

– Een pijp bij de Coolsestraat kan gevaarlijk situaties veroorzaken.

– Dit wordt aangekaart bij verkeer & vervoer.

?

– Vragen over de mogelijkheden voor geveltuintjes in de van Speykstraat.

– Er is al geïnventariseerd qua de vraag voor een geveltuin.

?

– De wijkagenda, het actieplan voor de komende 4 jaar.

– Woningvoorraad/ouderenhuisvesting worden niet genoemd in het actieplan.

– Voor het hele centrum wordt er 1 avond georganiseerd voor de inbreng van de bewoners etc.

– Te weinig/geen geschikte woningen voor ouderen in het Oude Westen.

– Kan dit opgenomen worden in het actieplan/de wijkagenda?

Hans

– Veranderingen van de opzet van het actualiteitenoverleg.

– Andere manieren van informeren, via mail/andere uitingen.

– Wordt het doel van het overleg wel behaald?

– Bepaalde partijen (Radar, Woonstad) komen niet opdagen.

– Samenwerking met de gemeente etc. moet beter.