Een nachtboek bijhouden van de Nieuwe Binnenweg

15 juni 2018


Zo’n veertig bewoners waren afgekomen op de voorlichtingsavond over de proef met flexibele horecasluitingstijden op de Nieuwe Binnenweg. Ze kregen uitleg over ons democratisch systeem en over de aanpak van het onderzoek van deze proef. De onderzoekers zijn nog naarstig op zoek naar bewoners die een dagboek over hun nachtelijke ervaringen willen bijhouden.

De burgemeester had wat uit te leggen aan de aanwezige bewoners op 14 mei. Waarom moest die proef met flexibele sluitingstijden zo nodig? En waarom op de Nieuwe Binnenweg? Hebben we al niet genoeg te stellen met nachtelijk lawaai en gedoe? Ik ben er niet voor, zei Aboutaleb, de politie ook niet, en de horeca staat niet massaal te juichen, maar de gemeenteraad stemde in
grote meerderheid voor de proef (alleen CDA en Partij voor de Dieren waren tegen); en de gemeenteraad beslist hierover. De vorige gebiedscommissie Centrum heeft de Nieuwe Binnenweg aangewezen. De voorstanders verwachten dat door flexiblisering van de sluitingstijden de omwonenden minder overlast zullen ervaren, omdat de kroegtijgers niet allemaal tegelijk op straat worden gezet. Mocht uit de proef blijken dat dat niet klopt, dan gaat men het niet definitief invoeren.

Voor het effectonderzoek heeft het RISBO, een onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit, 100 omwonenden nodig die via een dagboeksysteem hun ervaringen met de nachtelijke horeca-overlast willen bijhouden. Zowel de ‘stille getuigen’: poep, pies, kots en kapotte spullen ofwel vandalisme, als directe overlast: lawaai van
Een nachtboek bijhouden van de Nieuwe Binnenweg
mensen en vervoersmiddelen. Mensen kunnen ervaren overlast gelijk via tablet, smartphone of computer doorgeven of ze ergens noteren en na het weekend digitaal doorgeven. Daarnaast tellen de politiegegevens en de meldingen bij DCMR (Milieudienst) mee. Dus mensen moeten die meldingen ook blijven doen. Geen geringe nachttaak dus. De Buurtwacht Nieuwe Binnenweg, een bewonersgroep die zich zorgen maakt over het toegenomen drugsverkeer bij hen in de buurt, gaan hun ervaringen tijdens het nachtelijke schouwen met een politie-agent ook doorgeven. En dan is er nog een klankbordgroep van 3 ondernemers en 3 bewoners samengesteld, waarvan rol en functie nog onduidelijk is.


Om te kunnen vergelijken is het jaar vanaf 21 mei opgedeeld in 4 periodes van elk 3 maanden met
In de prestatie-afspraken 2018 van Woonstad Rotterdam met de gemeente Rotterdam is vastgelegd (op pag. 15 punt 6) dat Woonstad Rotterdam net als het jaar ervoor in 2018 voor zittende huurders in sociale huurwoningen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum geen huurverhoging zal doorvoeren. De Buurtkrant kreeg signalen dat er wel degelijk huurverhogingen werden opgelegd. We zochten het uit en gemeenteraadsleden gingen in discussie met de wethouder.
Eerst naar Woonstad. Het antwoord was: ‘Helaas wilde de gemeente (de wethouder) dit jaar niet meewerken aan het ontzien van alle huishoudens met een minimuminkomen bij de huurverhoging. We mochten alleen huishoudens die een woning huren met een netto huur hoger dan 640,00 (de hoogste aftoppingsgrens) in aanmerking laten komen. Woonstad heeft dat nog iets opgerekt naar woningen met een netto huur vanaf 597,00 (de laagste aftoppingsgrens).’
Toen naar de gemeente. Het antwoord was: ‘Woonstad heeft de regeling aangepast op wens van de gemeente. De andere (grote) woningcorporaties in Rotterdam wilden de regeling namelijk alleen toepassen voor de minima met een huur boven de 597,30 euro. Als gemeente vonden we het heel belangrijk dat alle woningcorporaties de regeling op dezelfde manier toepassen, zodat het voor de burger niet uitmaakte bij welke corporatie je huurt. Om die reden heeft Woonstad hun regeling aangepast.’ Ingrid de Bont, beleidsadviseur Wonen
Dan de wethouder. Tijdens het debat in het actualiteitenoverleg van de gemeenteraad, aangevraagd door de SP (Taylan Cicek), op 31 mei, nam wethouder Struijvenberg een iets ander standpunt in. Woningcorporaties bepalen hun eigen beleid; en als Woonstad het wil, is hij bereid om mee te werken om ook de huurders onder de 597 euro geen huurverhoging te geven. Maar eigenlijk zag hij het probleem niet. Mensen kunnen toch gewoon huurtoeslag aanvragen en dan blijft er maar 0,6% huurverhoging over. De wethouder vergeet voor het gemak dat niet iedereen met een
minimuminkomen huurtoeslag kan krijgen. Je vermogen mag niet hoger zijn dan 30.000 euro. Dus mensen met een spaarpotje voor hun oude dag of met een tuinhuisje of vakantiehuisje met grond moeten gewoon die 3,9% huurverhoging betalen. Er zijn in het Oude Westen overigens heel verschillende huurverhogingen opgelegd. Wij konden er geen wijs uit. Alle reden om het jaarlijkse overleg tussen Woonstad en wijkvertegenwoordigers over de huurverhogingen en andere huurzaken in ere te herstellen.
afwisselend flexibele sluitingstijden en de gewone vaste sluitingstijden (inclusief de regulier toegestane ‘verlaatjes’). Binnen elke periode zijn er 6 onderzoeksweken. De eerste zes onderzoeksweken zijn
van 11 juni t/m 22 juli. Men is nog op zoek naar respondenten. U kunt zich opgeven via www.dagboekstudie.nl