Onderzoek naar drugsoverlast

22 juni 2018

Enquête drugsoverlast 2018

Mijn naam is Matthijs en ik ben momenteel bezig met mijn scriptie voor de studie Integrale Veiligheid aan de Hogeschool Inholland te Rotterdam. Ik schrijf mijn scriptie over drugsoverlast binnen de wijk het Oude Westen en om deze reden wil ik u vragen deel te nemen aan dit onderzoek door middel van het invullen van de toegevoegde enquête bij de Hiero. Of een exemplaar die is op te halen aan de balie van de Aktiegroep. 
Doelstelling van de scriptie is, naast het halen van mijn studie, het inzichtelijk maken in welke mate er drugsoverlast aan de orde is in de wijk. Verder zal ik vanuit het onderzoek de aandachtpunten benoemen en de eventuele aanbevelingen.
U kunt de enquête uiterlijk donderdag 28 juni inleveren bij de balie van de Aktiegroep daar worden ze verzameld in een grote envelop.
De ingevulde enquêtes zullen, ondanks het invullen een aantal gegevens, nauwkeurig en anoniem verwerkt worden en ik wil u bij voorbaat bedanken voor de genomen moeite!