actualiteitenoverleg van 5 oktober 2018

12 oktober 2018

Besproken zijn de volgende punten:

 

Joke

 • Joke is een van de initiatienemers van de jeugdebieb in het Oude Westen.
 • Ze vertelt iets over de geschiedenis van de jeugdbieb.
 • De bedoeling is dat de jeugdbieb eind januari 2019 opengaat.
 • De bieb zal iedere dag open zijn van 3 tot 5 uur en in de vakantie.
 • Er zijn tussen de 15 en 20 mensen nodig om de bieb draaiende te houden.
 • Ilina van de huiswerkklas co├Ârdineert de vrijwilligers.
 • Zie verder de stukken in de buurtkrant.

Paul

 • Hij geeft aan dat de 2 buizen hoek Coolsestraat/Van Speykstraat weggehaald zijn.

Petra

 • Voorlopig zijn er nog geen plannen voor de West-Kruiskade.
 • Er komt een atelier voor kinderen i.v.m. de verkeerssituatie.

Joke

 • Een werkgroepje houdt zich bezig met het binnenterrein bij de Bloemkwekerstraat.

Petra

 • Op 17 oktober is er een avond over duurzaamheid gekoppeld aan een cursus energiecoach.

Joke

 • De zoon van Theo van Wieringen is bezig met een beurs over duurzaamheid in Rotterdam.

Trees

 • Zij vraagt wanneer de verschrikkelijke straatkijkers weggaan.
 • Volgens haar hebben ze geen enkel nut.
 • Natalie vraagt het aan Hans Bours.
 • Trees merkt ook op dat er weer veel bedelaars in het OW rondlopen.

Nina

 • Zij wil misschien wel kinderactiviteiten in de jeugdbieb organiseren.

Wilma.

 • Ze vraagt of er computers in de jeugdbieb komen, het antwoord is dat er 1 komt.
 • Vanmiddag is de laatste wandeling geweest.
 • Ze denkt na over een bomenroute voor volwassenen op 2 november .
 • Het alcoholgebruik in het park is weer verboden.
 • Ze wil dat het Voorhof snel afgemaakt wordt.

Petra

 • Zij vertelt dat Drugs in kleur gaat stoppen, de aandacht verslapt wat.
 • De stadsmarinier gaat een plan maken en op 14 november is er een afspraak met Arwin.

Joke

 • Ze heeft een gesprek gehad over alcohol in de Leeszaal.

Petra

 • Dit gesprek is ook belangrijk voor het v.h aktiegroepcafe.

Het volgende actualiteitenoverleg is op 2 november van half 4 tot 5 uur op het wijkplein.