Wijkbijeenkomst Duurzaam Oude Westen

5 oktober 2018

Wind van verduurzaming

Er waait een nieuwe frisse wind door de wijk. Geen orkaan zoals die heeft huisgehouden op de Philipijnen, meer een aangename wind die vanuit de Buurtwinkel het Oude Westen intrekt. De bedoeling van deze wind is de wijk te verduurzamen, onder andere door bitumendaken te vervangen door sedum, tegels door groen en dakpannen door
zonnepanelen. Op woensdagavond 17 oktober kunt u in de Buurtwinkel tijdens de bijeenkomst van Duurzaam Oude
Westen alle details horen. 

Zonnepanelen
Niemand kan meer om zonnepanelen heen. Ook Woonstad Rotterdam niet. Een pand aan de ’s Gravendijkwal is al door de corporatie voorzien van panelen, maar Woonstad heeft nog 1000 panelen op stal die geplaatst zullen worden op verschillende
daken. Dat is op zich al een reden om naar de bijeenkomst van Duurzaam Oude Westen te gaan. Daarnaast is Postcoderoos 3014, een
samenwerkingsproject tussen de Aktiegroep en Blijstroom, druk in de weer met zonnepanelen. De postcoderoos heeft al een dak in de Batavierenstraat op het oog. Nu moeten zich nog deelnemers melden. Alle wijkbewoners zijn welkom ook als u niet over een goed gevulde portemonnee beschikt. Naast Woonstad en de postcoderoos is er nog voldoende ruimte voor bewoners die de wijk op een andere
manier met panelen willen verrijken.

Bewustwording
In oktober gaat de cursus voor energiecoaches van start. Deze wijkbewoners worden opgeleid om bij mensen langs te gaan en hen praktische tips te geven over hoe zij kostbare euro’s kunnen besparen op hun energierekening. Op 17 oktober kunt u zich al aanmelden voor een huisbezoek. Opgeven voor de cursus energiecoach kan via energiecoach@woonstadrotterdam.nl

Vergroening
Wie dacht dat het Oude Westen alleen vergroent door geveltuinen heeft het mis. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Zo dient het volgende groene dak in de Batavierenstraat zich al aan, althans achter de schermen. Ook de VVE Gaffel Zuid is hard bezig om een groen dak te realiseren. Wolbert van Dijk, bewoner en landschapsarchitect, vertelt over een plan voor het beheer van het bestaande groen dat hij samen
met de Aktiegroep aan het opstellen is. Aansluitend op dit thema kunnen bewoners zelf ideeën voor groeninitiatieven indienen. Met behulp van de Visie Openbare Ruimte Oude Westen wordt richting aan die bewonersinitiatieven gegeven, zodat zij een gelijkgestemde vorm krijgen. In het kader van die visie wordt eind dit jaar al begonnen met de aanleg van Geveltuinen XXL aan de Akeleistraat en werkt men hard aan
een nieuw ontwerp van het pleintje tussen de Museumstraat en Old Dutch. Dit draagt uiteindelijk bij aan de herkenbaarheid van het Oude Westen.

Inloopavond
Ziet u door alle duurzame bomen het bos niet meer of heeft u een nieuw idee, dan kunt u voortaan wekelijks op een vaste tijd in de Buurtwinkel terecht. De Aktiegroep gaat wekelijks inloopavonden organiseren voor al uw vragen en ideeën op het gebied van duurzaamheid. Het hoe en wat hoort u allemaal op 17 oktober.