330 Vrienden van de Aktiegroep

12 januari 2019

Resultaat campagne Vrienden van de Aktiegroep 

Vrijdag 11 januari was de 5e dag van de campagne Vrienden van de Aktiegroep.

De afronding en bekendmaking van de eindstand werd bij het Actualiteitenoverleg bekend gemaakt.

Het doel van de campagne is drieledig.  In eerste instantie om bewoners en ons netwerk er  van bewust te  maken dat het niet meer zo vanzelfsprekend is, dat de deuren van de Aktiegroep open staan.

Ten tweede zichtbaar te maken dat onze achterban het belangrijk vindt dat we blijven bestaan.  Ten derde om naast de huidige financiële middelen zoals het ‘overgangsbudget’ van de gemeente en de toegekende fondsen, geld op te halen vanuit ons eigen netwerk.

Vrijdag stond de teller op 330 vrienden en deze teller loopt gewoon door.

De actieweek heeft mooie resultaten opgeleverd. We hadden er natuurlijk wel op gehoopt, maar het was ook erg spannend. De reacties van de bewoners en organisatie s die langs zijn geweest waren erg hartverwarmend. Ondanks de kou was  de onderlinge sfeer van de vrijwillgers die het Wijkplein ( voorheen Buurtwinkel) open houden erg warm.

De heerlijke erwten en- tomatensoep van Annelies, de kippensoep van Aziza en de warme chocolademelk van Marianne hebben daar natuurlijk aan bijgedragen.

En nu? 

We gaan natuurlijk gewoon door met het werven van vrienden.

Op maandag, woensdag en vrijdagmiddag kun je langskomen om  ‘Vriend’ te worden van de Aktiegroep.

Het lidmaatschap is vanaf 5,- euro per jaar.  Je kunt er ook voor kiezen om jouw bijdrage aan ons  over te maken op het volgende rekeningnummer:

NL31INGB 000 125 4448 ten name van Aktiegroep Oude Westen. O.v.v. van Vriend van de Aktiegroep én de eigen naam.

Daarnaast willen we graag een mailtje ontvangen met de adresgegevens en/of emailadres. In de toekomst willen we jullie natuurlijk op de hoogte houden en betrekken bij de ontwikkelingen.

Op vrijdag 15  februari organiseren we een Vrienden van de Aktiegroep bijeenkomst.  Diegene waarvan de contactgegevens hebben worden hiervoor uitgenodigd.

Houd onze website en onze Facebookpagina in de gaten, want ook als je nog geen vriend bent ben je van harte welkom!