Spelregels WOW-spel

14 januari 2019

Woonstad Rotterdam  en gemeente Rotterdam investeren continu in de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Vaak zijn de bewoners degenen die hiervoor ideeën aandragen.

In 2015 hebben zij met de bewoners van het Oude Westen zich gebogen over de vraag op welke wijze de bewoners zelf kunnen bepalen hoe een deel van het leefbaarheidsbudget besteed wordt in hun wijk. Het antwoord: het WoW-spel; een investeringsspel waarmee bewoners direct een voorstel kunnen indienen voor de verbetering van het Oude Westen. Het Wow-spel is hiermee een laagdrempelig instrument dat de onderlinge betrokkenheid en samenwerking van bewoners binnen een wijk bevordert.

Wij (de Aktiegroep) zijn het aanspreekpunt voor het Wow-spel Oude Westen. Contactpersoon Natalie Dupon ( maandag-vrijdag aanwezig)

Nog net voor het einde van het jaar is er  een ronde van het WOW-spel deur uit gegaan.  Verschillende bewoners(groepen) hebben in de maand december activiteiten georganiseerd.

Houd ook dit jaar de brievenbus in de gaten, want er zal binnenkort weer een Wow-ronde uitgaan.

De spelregels

De aanvraag moet minimaal 3 weken voor de uitvoering van de activiteit ingediend worden.

Aanvraagcriteria:

  • Activiteiten die uw straat of binnenterrein mooier of gezelliger maken
  • Activiteiten die participatie en integratie bevorderen
  • Wijkactiviteiten op het gebied van kunst cultuur op sport.
  • Ontmoetingsactiviteiten LET OP! Eten en drinken bij ontmoetingsactiviteiten kunnen in beperkte mate met Wow-tjes gefinancierd worden (max 50,-)

Stap 1: Aanvraag formulier invullen (activiteit beschrijving)  Op halen bij de balie van de Aktiegroep  en inleveren bij Natalie Dupon

Er wordt alvast bekeken of de aanvraag binnen de gestelde criteria valt.

Stap 2: Wow-checks verzamelen  voor jouw activiteit  en deze verzilveren bij Woonstad

(Westblaak 210)

Stap 1 en 2 kunnen ook andersom.  Je kunt natuurlijk ook eerst cheques verzamelen en verzilveren om na te gaan of je het budget bij elkaar kunt halen voor het organiseren van jouw activiteit. 

Stap 3:  Indien de aanvraag goedgekeurd is wordt er een afspraak gemaakt over de uitbetaling. De uitbetaling kan alleen op dinsdag en -vrijdagmiddag plaatsvinden.

 

De spelleider van het Wow-spel is op maandag en vrijdag aanwezig.  Graag van tevoren een afspraak maken 010-4361700 of mailen naar natalie@aktiegroepoudewesten.nl