bijeenkomst ouderenhuisvesting op 18 maart 2019

2 april 2019


Op 18 maart was er weer een bijeenkomst voor oudere mensen die graag naar een een andere woning willen.

Dit was al weer de vierde bijeenkomst.

Gina legde uit wat de bedoeling was van deze bijeenkomst, want er waren weer nieuwe mensen.

5 Mensen vertelden over hun 55+ woning Ilze (Batavierenstraat),Barna (St. Mariastraat), Ina (Gouvernestraat), Joke-Minke (Nieuwe Binnenweg) en Marianne over de Kruisboog (Korte Bajonetstraat).

Fina van het Oude Westen Pastoraat vertelde nog eens hoe belangrijk het is om je bijtijds in te laten schrijven.

Mensen die geen internet hebben kunnen bij haar terecht.

Als je ingeschreven staat  moet je er ook op letten dat ieder jaar de 10 euro betaald wordt anders telt de inschrijving niet meer.

Cindy van WMO-Radar had wat tips over verhuizen en had aan het einde 2 vragen.

Wie wil er naar een bezichtiging komen?

Wie wil geïnformeerd worden als er een woning op Woonnet staat?

De mensen die dat wilden werden genoteerd op de presentielijst die van te voren gemaakt was.

 

De belangrijke boodschap van deze middag was wel weer  “LAAT JE BIJTIJDS INSCHRIJVEN”