Energietransitie Oude Westen

3 mei 2019

 

 

Het Oude Westen is een wijk in het centrum van Rotterdam. De superdiverse bevolking doet er veel samen om de wijk te verbeteren. Hierdoor vertoont de wijk een sterke sociale samenhang.

Aktiegroep Het Oude Westen is daar een belangrijke motor achter. De Aktiegroep huurt een pand middenin de wijk, waar bewoners gemakkelijk binnen lopen. Vanuit dit pand en gebruik makend van het brede netwerk van bewoners ontwikkelt de Aktiegroep projecten van onderop.

Haar aanpak bestaat uit open creatieve wijksessies, waar ook experts en partners aan deelnemen. Daaruit ontstaan werkgroepen die in co-creatie visies en plannen maken en samen de uitvoering ter hand nemen.

De laatste tijd maakt de Aktiegroep veel energie los rond het thema duurzaamheid. Ook nieuwe bewoners worden daardoor aangetrokken. Terwijl het hele land worstelt met de vraag hoe je bewoners betrekt bij de verduurzamingsopgave, is de Aktiegroep daar met bewoners zelf mee aan de slag gegaan. Als het aan de Aktiegroep ligt, wordt het Oude Westen een inspirerend schoolvoorbeeld van hoe je dat doet: de wijk verduurzamen van onderop, samen met bewoners.