actualiteitenoverleg van 5 april 2019

7 mei 2019

Aanwezig waren de volgende gasten:

 

Bart Bezemer van het wijkteam, specialisatie jongeren coach.

Arianne Gercama is wijkcoach en houdt zich o.a. bezig met zorgmijders.

 • Petra vraag aan Arianne wat we kunnen met ex psychiatrische patiënten. Melden bij Arianne.
 • Bart, hij kan niet beloven dat ze dan a la minute langskomen.
 • Als voorbeeld wordt genoemd de overlast bij de Leeszaal. We moeten zorg dragen voor de vrijwilligers.
 • Er is een meldpunt voor verwarde personen. Parnassia 010-2670700.
 • De politie werkt nauw samen met de ggd.
 • Het wijkteam en handhaving (Dini Spin) willen meer aandacht besteden aan de overlast bij de leeszaal en in het wijkpark.

Bart Bezemer houdt zich hoofdzakelijk bezig met de problematiek (geweld-drugs-schulden) van 16 – 27 jarigen.

 • Hij probeert 12 jongeren te leiden naar school en werk.
 • Hij werkt samen met de straatcoaches en tos.
 • Het zijn trajecten van 6 a 9 maanden.
 • Er wordt beloofd dat het “Wanneer kan je een uitkering aanvragen” uitgezocht wordt.

Paul vraagt aan Jochum of handhaving  kan zorgen dat het paaltje op het Zijdewindeplein weer omhoog kan.

 • Je mag niet op het Zijdewindeplein rijden.
 • Hij wil ook  een sleutel van de container. Jochum vertelt dat mensen wel degelijk beboet worden.
 • Er is een plan om containers van een sensor te voorzien zodat er gezien wordt wanneer hij vol zit.
 • EN ZO KAN HET OOK (ZIE FOTO)

Ellen van de Leeuwenhoek zegt dat problemen van ouderen en jongeren wel overeenkomen.

 • Zij wil de dagbesteding en het atelier uitbreiden.