Tegenbezoek wethouder Bonte

29 november 2019

De afgelopen periode zijn twee verschillende delegatie op bezoek geweest bij wethouder Bonte. Naast de energie coaches zijn ook vertegen-woordigers van het project “Een Blok Groen” bij de wethouder langs geweest. Ook over dit gesprek waren de aan-wezigen heel tevreden. De wethouder gaat dit project steunen door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het dak van West Kruiskade 51 groen te maken.

Hierdoor stroomt er minder regenwater naar het riool en komt er minder hitte van het dak in de zomer. Ook gaat hij helpen om contact te leggen met een projectontwikkelaar uit Den Haag die in dit blok een kantoor-pand en een parkeerplaats bezit waar ideeën voor zijn om deze te vergroenen.
Verder liet de wethouder weten onder de indruk te zijn van het plan van de Aktiegroep om een Energiehuis in het pand van Gaffelstraat 1 te ontwikkelen. In december horen we of we een subsidie krijgen om hiermee aan de gang te gaan. Mocht deze subsidie niet gegeven worden dan wil de wethouder kijken of er andere financiële mogelijkheden te vinden zijn.