Thuis bij de Aktiegroep via live stream

25 maart 2021

Beste bewoner/netwerkpartner,

Vandaag organiseren we van 18.30 tot 20.00 uur weer een ‘Thuis bij de Aktiegroep’ in de Leeszaal.

In verband met de maatregelen kunnen we de bijeenkomst niet fysiek organiseren met bezoekers en hebben we de tijd aangepast.

Vandaar dat we ‘Thuis bij de Aktiegroep’ organiseren aan de hand van een tafelgesprek waarbij bewoners en netwerkpartners aanschuiven.

Op het programma staat:
-Stand van zaken Aktiegroep
-Ontwikkelingen Wijkpark
-Doe het zelf workshops
-Ontwikkelingen rondom de West Kruiskade
-Wmo Radar: de coördinatie de Nieuwe Gaffel en het jongerenwerk                        –Het Wow-spel.

Dit tafelgesprek kun je via de computer of telefoon volgen via ‘live stream’

De instructie en het linkje hiervoor volgt nog, deze ontvang je rond 18.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Natalie Dupon