Werkplaats Duurzaam 11 maart 2021 19.30 uur via ZOOM

2 maart 2021

In het Oude Westen zetten vele bewoners zich in voor een duurzame wijk: van vergroening, tot collectieve zonnepanelen en bewustwording van energieverbruik. Op de begane grond in het gebouw van de Aktiegroep wordt een speciale plek ingericht waar bewoners ervaringen kunnen delen en nieuwe initiatieven op kunnen zetten.

We willen er lezingen en workshops organiseren en experts en interessante praktijkvoorbeelden uitnodigen. We bouwen aan een netwerk van experts, wetenschappers en bewoners die zich inzetten voor verduurzaming van onderop.

Ook willen we samenwerking met bewonersgroepen uit andere wijken versterken om zo de krachten te kunnen bundelen. Drie vragen staan tijdens het rondetafelgesprek centraal:

  • Wat doen bewoners uit het Oude Westen (individueel en collectief) al?
  • Wat kan er nog meer gedaan worden?
  • En op welke manier kan de inrichting van deze nieuwe plek daarbij ondersteunen?

Bewoners werken op allerlei manieren samen aan een duurzame wijk.

De afgelopen jaren vonden in het Oude Westen meerdere wijkbijeenkomsten over duurzaamheid plaats.

Bewoners en ideeën kwamen er samen en een enthousiasmerend en creatief proces kwam op gang. Er ontstonden concrete activiteiten en initiatieven zoals:

  • De energiecoaches van het Oude Westen.

Oude Westenaren zijn opgeleid tot energiecoach en helpen buurtgenoten bij het omlaag krijgen van de energierekening. Dat is goed voor de portemonnee én het milieu. Binnenkort wordt weer een groep bewoners opgeleid. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken om hun energierekening omlaag te brengen.

  • Energiecoöperatie het Oude Westen.

Vorig jaar juli is het gelukt om het eerste collectieve zonnedak in het Oude Westen te openen waar ook mensen met smalle beurs aan deel kunnen nemen: Zonnedak de Batavier.

Het project is het resultaat van een groep bewoners die samen een energiecoöperatie heeft opgericht.

  • Spreekuur Duurzaamheid.

Tijdens dit spreekuur kunnen mensen informatie krijgen en met elkaar van gedachten wisselen over verduurzaming en projecten in de wijk.

  • Wij(k) vergroenen.

Een betrokken team vanuit de Aktiegroep en Stichting Tussentuin zet zich in voor een groene wijk om hittestress te voorkomen en waterberging te garanderen. Zij bieden – naast workshops en activiteiten – hulp aan bewoners die straten, collectieve tuinen en daken willen vergroenen.

  •  Ruilpunt het Oude Westen. 

Al meer dan 10 jaar is in het Ruilpunt aandacht voor hergebruik van spullen: hier ruilen bewoners spullen die ze niet meer gebruiken voor andere producten. Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk…. Hoe kunnen de afvalstromen in de wijk verminderen is een belangrijke vraag. Er loopt in een deel van de wijk een experiment met een schillenboer. Kunnen we dit experiment verbeteren en is het mogelijk om het voor alle wijkbewoners in te zetten? Ook is het verduurzamen van de (huur)woningen in de wijk een grote opgave. We willen goed voorbereid zijn op wat er straks allemaal op ons af gaat komen door te leren van andere wijken en voorbeelden.

Er zijn vanzelfsprekend nog veel meer goede ideeën, bijvoorbeeld rond het gebruik van deelauto’s en samen duurzaam koken… Heb je zelf ideeën? Of ben je nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten?

Geef je op voor de bijeenkomst via petra@aktiegroepoudewesten.nl of bel naar de Aktiegroep 010436 1700 en vraag naar Petra.