Verkeerd banknummer van de Aktiegroep in de buurtkrant

3 juni 2021

Beste bewoners en betrokkenen,

Er ligt weer een geweldige buurtkrant in de brievenbus.  Deze is natuurlijk ook online te leze via onze website.

In het stukje ‘Vrienden van de Aktiegroep’ staat het bankrekeningnummer van de Aktiegroep er niet correct in. De 13 moet 31 zijn.

Het bankrekeningnummer van de Aktiegroep is NL31INGB0001254448 t.n.v. Stichting Aktiegroep Oude Westen.