Open Monumentendag 11-12 uur september 2021

8 september 2021

Het Oude Westen is een wijk met historische panden uit de 19e en 20e eeuw, zoals oude gerenoveerde arbeiderswoningen, 1930- bouw en nieuwbouwwoningen uit 1980.

Tijdens Open Monumentendag op 11 en 12 september worden in de grote zaal van de Aktiegroep panelen uit de tentoonstelling West Side Stories tentoongesteld, uit de expositie die bureau OMI in 2019 over de stadsvernieuwingsperiode organiseerde.

Met projectie van oude foto’s/filmpjes zoals de wijk er in de jaren 70 uitzag, met sloop, daarna renovatie en nieuwbouw. Bezoekers kunnen deze tentoon[1]stelling zelfstandig bezoeken. Ver[1]der worden er gratis rondleidingen georganiseerd door wijkbewoners. Aanmelden is verplicht. Een donatie wordt op prijs gesteld.

Rondleiding 1

Alma Brevé, beeldend kunstenaar en kunsthistorica, geeft een rondleiding op zaterdag 11 en 12 september om 13:00 en om 15:00 uur. Het thema is ornamentiek en behoud van de wijk tegen verloedering. Op de Diergaarde[1]singel geeft zij uitleg over de oude Diergaarde en de historie van het bombardement. In de Drievriendendwarsstraat (monument) en St. Mariastraat vertelt zij over het behoud van de oude woningen. Maximaal 8 deelnemers

Rondleiding 2

Bart Isings, architect en beeldend kunstenaar, houdt op 11 en 12 september om 13:00 en om 15:00 uur een rondleiding door de wijk in het kader van het Rijke Roomse leven. Hij vertelt over de bouw van het zusterhuis, de RK meisjesschool en de Josephkerk (gesloopt), ooit gebouwd met het doel om de arbeidersbevolking uit met name Noord Brabant te bedienen.

De route gaat langs gemengde architectuur, zoals een aantal panden uit de stadsversnieuwingsperiode met uitleg over het ontstaan van de Aktiegroep het Oude Westen voor het behoud van de wijk. Maximaal 8 deelnemers.

Rondleiding 3

Wytze Patijn, architect en voormalig rijksbouwmeester, verzorgt om 13:30 en om 14:30 uur een rondleiding door het pand van de Aktiegroep. Hij vertelt over de verbouwingsplannen en laat de glas-in-loodramen in de kapel zien. Wytze vertelt in de grote zaal over de stadsvernieuwingsperiode waaraan hij een bijdrage heeft geleverd.

Het mooiste project in de wijk vindt hij de combinatie van het pand van de Aktiegroep, de school en de “nieuwbouw” met dakterras in de Josephstraat. Ook maakt hij tijdens de rondleiding een korte ronde buiten langs het hele complex. Maximaal 6 deelnemers.

Routekaart

Er is een routekaart voor €5,- in de vorm van een boekje voor bezoekers die zelfstandig een wandeling door de wijk willen maken. Voor aanmelding van de rondleidingen:natalie@aktiegroepoudewesten.nl. Vermeld hierbij nummer van de rondleiding, datum en tijdstip. Of klik op de onderstaande  link.

Rondleiding door voormalig Zusterhuis – R.K. Meisjesschool – OMD2021 (omdrotterdam.nl)