De buurtkrant Oude Westen is ook online te lezen!

9 oktober 2021

Beste bewoners en geïnteresseerden,

De buurtkrant is ook online te lezen! Voor diegene, die de buurtkrant na het lezen, voor de kattenbak gebruikt of ergens boven op de stapel van verzamelende buurtkranten laat liggen. Ook deze maand staan er belangrijke bijeenkomsten op de agenda:

  • Zondag 17 oktober vindt er in Rotterdam een grote landelijke manifestatie plaats tegen de wooncrisis.
  • Op zaterdag 30 oktober 2021 vinden van 14.00 tot 16.00 uur op vijf plekken in de wijk dialooggesprekken plaats. In de Leeszaal,
    Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel, Aktiegroep Het Oude Westen, het Wijkpastoraat en de Speeltuin.