We zijn opgenomen in het netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland!

28 februari 2023

Sinds 1970 neemt Aktiegroep Het Oude Westen een eigen plek in het Oude Westen in. Het begon allemaal met het tegenhouden van grootschalige sloopplannen en de strijd voor goede en betaalbare woningen. Sinds die tijd werk(t)en veel buurtbewoners vanuit de Aktiegroep op allerlei manieren aan verbeteringen van hun wijk. Bewoners helpen elkaar nog steeds als het om wonen en de woonomgeving gaat, bij het invullen van ingewikkelde formulieren, bij het vergroenen van hun wijk, bij hergebruik van spullen, het plaatsen van zonnedaken op een gemeenschappelijk dak en door elkaar te helpen hoe je zuiniger met je energieverbruik om kunt gaan.

Sinds 14 februari 2023 is Aktiegroep Het Oude Westen opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland en daar zijn we trots op! Het is een bevestiging en een erkenning van de grote inzet van bewoners op veel verschillende terreinen en dat al meer dan vijftig jaar. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed dat de bewoners met elkaar hebben gemaakt en nog steeds maken. Door samen te werken en samen dingen te doen, raken bewoners onderling verbonden; door het verleden, in het heden en in de toekomst!

Het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat Aktiegroep Het Oude Westen aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming hiervan en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op de Website Immaterieel Erfgoed Nederland. Het is een eer dat ook de Aktiegroep hierin is opgenomen.