Wijkpark weer beperkt open

31 juli 2023

WIJKPARK OP SLOT

 Bezoekers en vrijwilligers van dierenhof en wijktuin zijn het zat. Het wijkpark Oude Westen heeft net zoals de nieuwe Binnenweg en andere delen van de wijk te maken met ernstige drugsoverlast, verwarde mensen die niet op straat thuishoren en daklozen met te vaak hinderlijk en asociaal gedrag. Na een zeer ernstig incident afgelopen week, waarbij een vrijwilliger van de wijktuin gewond is afgevoerd naar het ziekenhuis is de maat vol. De Nieuwe Binnenweg kunnen we niet afsluiten. Ons wijkpark wel. Omdat politie en gemeente het laten afweten grijpen de vrijwilligers van Aktiegroep het Oude Westen die betrokken zijn bij het park nu zelf in. Zolang niet gegarandeerd kan worden dat het park veilig is en blijft blijven de hekken gesloten.

 Met dit statement werd het Wijkpark op maandag 31 juli gesloten door de Aktiegroep met de vrijwilligers van de Wijktuin en de Dierenhof. Uit protest tegen de spuigaten uitlopende overlast in het park de hekken op slot heeft gedaan is er een hoop op gang gekomen.

Diezelfde dag was er nog overleg met de stadsmarinier. Die was niet blij dat burgers een openbaar park hadden afgesloten, maar hij begreep het wel.

Met hem zijn de volgende afspraken gemaakt:

Het park was tot en met zondag 6 augustus gesloten. Om de ernst van de situatie te benadrukken en om mogelijk een trendbreuk in de overlast teweeg te brengen.

Vanaf maandag 7 augustus is het park weer beperkt open. In plaats van een uur of 7 in de morgen tot zonsondergang van 9.00 tot 18.00 uur. De overlast begon altijd in de middag. We hopen zo een beter beheersbare situatie te krijgen.

De politie blijft extra alert op nieuwe overlast, de toezichthouders worden beter geïnstrueerd.

Stadsmarinier en Aktiegroep blijven in overleg. Ze houden samen de situatie in de gaten en nemen samen besluiten over eventuele verdere opening van het park.

De Aktiegroep begrijpt heel goed dat met deze actie nog niets is opgelost. Verplaatsing naar Nieuwe Binnenweg en andere delen van de wijk en het centrum ligt voor de hand.

De overlast wordt veroorzaakt door drugshandel, verwarde mensen die niet op straat thuishoren en daklozen met hinderlijk gedrag. Dat los je niet op met alleen handhaving en ook niet op korte termijn.

Oplossingen moeten gezocht worden bij meer opvang en begeleiding en beleid dat dat mogelijk maakt.

Na de vakantieperiode zal de Aktiegroep een initiatief nemen om samen met iedereen in de stad die met dezelfde problemen kampt dit politiek aan te kaarten. We willen een visie van ons stadsbestuur hoe ze denken de verloedering van de stad tegen te gaan.