Thuis Bij De Aktiegroep gezellig en informatief!

24 januari 2024

Het was aflopen donderdag 25 januari 2024 weer een gezellige en informatieve Thuis bij de Aktiegroep. De vergaderruimte beneden was weer omgetoverd tot een sfeervol café!

Paul Claessens presenteerde een vol programma. Lieke Bolt blikte terug op de vele groenactiviteiten van het afgelopen jaar. En ze vertelde over de komende plannen in het nieuwe jaar waar al weer heel wat activiteiten gepland zijn. Zie op onze jaarkalender.

Er was iemand van de Pauluskerk die uitlegde waarom er zoveel dak- en thuislozen op straat moeten slapen. In Rotterdam gaat de nachtopvang alleen open als de gevoelstemperatuur onder nul is. De beweging Recht op Rust van de Pauluskerk pleit er al lang voor dat er nachtopvang komt voor alle dak- en thuislozen in Rotterdam. Hiervoor zijn zij in gesprek met de gemeente en omdat dit nog steeds niks oplevert voeren zij verschillende acties. Zoals voor één nacht bedden beschikbaar stellen op Rotterdam Centraal en op het Stadhuis. Het plan is om deze actie ook in het Wijkpark te gaan uitvoeren. Dat wordt waarschijnlijk eind februari. De Aktiegroep ondersteunt deze actie. Wordt vervolgd.

Sander van der Ham is de nieuwe coördinator van Het Ruilpunt. Hij gaat kijken hoe deze plek kan blijven, meer kan betekenen voor de wijk en meer kan samenwerken met andere bewonersinitiatieven.

Wolbert van Dijk vertelde over het Gluren Bij De Buren festival, waar ook Tuin de Bajonet aan mee doet. Tijdens dit festival hebben verschillende locaties in Rotterdam (waaronder 7 in het Oude Westen) hun “huiskamer” beschikbaar gesteld voor aankomende podiumkunstenaars uit de buurt! Meer info vind je hier.

Deef Kuiper legde uit waarom de broodbakken voorlopig niet meer voor de Aktiegroep staan: deze werden niet meer werden geleegd. Je kunt oud brood nog wel brengen in de Zijdewindestraat, Bloemstraat, Dierenhof en Tuin de Bajonet. Wordt vervolgd.

Sabeth van Duin, een bewoner uit de Saftlevenstraat kwam vertellen over de verkamering die daar nog steeds door gaat. Zij hebben nog geen gehoor gevonden bij de gemeente voor deze problematiek. Natuurlijk moeten studenten goed gehuisvest worden, maar verkamering in een woonbuurt levert vaak grote druk op voor omwonenden.

Joke van der Zwaard vertelde dat de Leeszaal op zondagen Open Podium gaat bieden aan bewoners van het Oude Westen. Iedereen die iets wil doen voor de buurt (een lezing, een optreden, een dialoogbijeenkomst, een presentatie van iets …) kan er terecht. Je kunt je idee of vragen hierover kan je mailen naar podium@leeszaalwest.nl.

Joke van der Zwaard is een van de betrokkenen van recht op de stad. Dit zijn bewonersgroepen uit verschillende buurten in Rotterdam en andere betrokken Rotterdammers. Zij zetten zich in voor een beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam. Zij hebben zich over de nieuwe Woonvisie gebogen. Hierin is niets geregeld over zeggenschap voor bewoners. Recht op de stad doet concrete voorstellen om wel volwaardig zeggenschap voor bewoners te realiseren. Meer informatie vind je hier.

En tot slot: er komt weer een ronde WOW-tjes aan! Let dus op je brievenbus en doe mee! Daarnaast vertelde Tom Warnik dat er nog nog veel meer manieren zijn om je bewonersinitiatieven te ondersteunen. Meer informatie vind je hier.