Wijkpark

Het park

Aan de West-Kruiskade ligt een groene rustplek middenin de drukke Rotterdamse binnenstad: het Wijkpark Oude Westen. Er zijn ook ingangen vanuit de Gouvernestraat: in de Gouvernedwarsstraat en de Gaffeldwarsstraat.
In het wijkpark vind je – naast de vele bomen en struiken, de bankjes, het grote sportveld, de speeltoestellen voor kleine kinderen en de jeu-de-boulesbaan ook nog een dierenhof en een wijktuin.

  • Rondom het wijkpark zijn 5 werkgroepen actief.
  • Vrijwilligers zijn bij alle werkgroepen welkom!

Naar boven

Werkgroep Dierenhof

Midden in het wijkpark, ter hoogte van de Gouvernedwarsstraat, ligt de dierenhof. Het is een klein kinderboerderijtje, met een binnenverblijf en een weitje, waar verschillende dieren lopen. Er zijn kippen, geiten, schapen, cavia’s, konijnen en een kat. Het zijn allemaal dames, behalve de konijnen. Vandaar dat die niet bij elkaar in een hok kunnen.
In de weekenden en op feestdagen zorgen vrijwilligers voor de dieren. (door de week zorgen de 2 parkwachters van gemeentewerken, die het park schoonhouden, voor de dieren). De werkgroep zorgt dat alles rond de dierenhof geregeld wordt: hooi en stro en ander voer, regelmatige controles door de dierenarts, een rooster voor de weekenden, zodat ouders en kinderen ontvangen kunnen worden.
De werkgroep bestaat uit 10 vrijwilligers.

Iedereen die een kijkje wil nemen bij de dieren is welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. In het weekend is er speciale ontvangst voor (groot-)ouders met peuters en kleuters. De kleintjes mogen de dieren voeren met een mandje groente, er zijn spelletjes en kleurplaten.

Naar boven

Werkgroep Wijktuin

Achter in het wijkpark, tegenover het kinderdagverblijf (ter hoogte van de ingang Gaffeldwarsstraat) ligt, achter een zwart hek, een oase van schoonheid en rust: de Wijktuin Oude Westen. In de tuin kunnen alle bewoners uit de buurt even tot rust komen, maar ook bezoekers van verder weg zijn welkom.
De tuin bestaat uit bloemperken, een vijver, een moestuin, een rotstuin, een pluktuin en een terras. In de wijktuin staan ook 2 bijenkasten. Daarnaast is er een zelfgemaakt bijen-/insectenhotel voor solitaire bijtjes, zweefvliegen etc. In de vijver zwemmen geen vissen, maar er wonen wel drie roodwangschildpadden. Door de tuin heen springen bruine kikkers rond. En ondanks de zwerfkat, die altijd aanwezig is, zijn er veel vogels te vinden.

De tuin wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. Elke dag wordt er enkele uren getuinierd, en 1x per maand (op de eerste dinsdag) is er gezamenlijke tuinwerkdag.
In de tuin is ook een uitleendepot met tuingereedschap, dat geleend kan worden door buurtbewoners voor hun tuinwerk, of bijvoorbeeld bij opzoomeracties.

Bezoekers zijn welkom als het hek openstaat. Op doordeweekse dagen is het in elk geval open tussen 12.00 en 14.00 uur, zodat mensen die in de buurt werken in de tuin kunnen komen lunchen.

In de wijktuin zijn ongeveer 20 vrijwilligers actief.

Naar boven

Werkgroep Vrienden van het Wijkpark

Vanaf de ideeënvorming en de aanleg van het Wijkpark (1983) is een bewonerswerkgroep actief rond het park. Zij zijn altijd nauw betrokken gebleven bij het beheer van het park. Door het organiseren van de projecten Wijktuin, Dierenhof en educatieve activiteiten, maar ook door een “waakhondfunctie” uit te oefenen op het gebruik van het wijkpark. Daarbij hanteren zij een aantal uitgangspunten voor het gebruik van het park:

  • Het park is beschikbaar voor alle wijkbewoners, geen leeftijds- of bevolkingsgroep kan het park claimen.
  • Het park is geen evenemententerrein; activiteiten moeten aansluiten bij de parksfeer.
  • Het park is een Wijkpark, voor gebruik door en voor de bewoners, waar anderen natuurlijk ook welkom zijn.

De werkgroep adviseert over vergunningaanvragen voor activiteiten in het Wijkpark en treedt op als woordvoerder namens de vrijwilligers van de parkprojecten.

De werkgroep bestaat uit 8 mensen.

Naar boven

Werkgroep Theeterras

Sinds enkele jaren wordt in het zomerseizoen, van mei tot oktober, op woensdag- en zondagmiddagen een gratis theeterras georganiseerd in de Wijktuin.
Het zitje in de wijktuin wordt, aangekleed met tafelkleedjes en parasols, omgetoverd in een gezellig terras. Er wordt naast gewone thee ook verse muntthee geserveerd.
De bezoekers zijn naast bewoners uit de wijk ook vaak “verdwaalde” gasten, die onderweg naar museum Boijmans of naar familie in het Antonius tot hun verrassing in de wijktuin terechtkwamen.

De werkgroep bestaat uit 9 vrijwilligers en enkele invallers.

Naar boven

Werkgroep Kabouterpad

Door het jaar heen vinden in de tuin allerlei activiteiten plaats voor de kinderen van de 3 basisscholen en de peuterspeelzalen. Het Kabouterpad is een van de programma’s voor de kleuters. Via opdrachtjes komen ze van alles te weten over planten, bloemen en diertjes in de tuin.
Andere voorbeelden zijn Vogels Voeren, Bijenlessen, Waterdiertjes, Oogstpad.

Een keer per maand (elke laatste woensdag van de maand) is er een buitenschoolse kinderactiviteit in samenwerking met Leeszaal West

De werkgroep van de kinderactiviteiten bestaat uit enkele vaste vrijwilligers, plus een aantal “oproepkrachten”, ongeveer 10 in totaal.

Naar boven