Energie

Al sinds de stadsvernieuwing vindt de Aktiegroep isolatie belangrijk met het oog op de woonlasten. De energietransitie luidt een nieuwe fase in.

Op iets langere termijn ambieert de Aktiegroep een trekkersrol in het proces met bewoners naar een aardgasvrije wijk. Op korte termijn richt de Aktiegroep zich op bewustwording omtrent duurzame energie , het inrichten van een energiehuis en eerste stappen naar aardgasvrij.

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de postcoderoos  energiecoaches, energiebesparingstips.

Besparen op energie

In Nederland zijn zo’n 528.000 huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede. Dit betekent dat zij moeite hebben met het betalen van hun energierekening. De komende jaren zal de energierekening steeds hoger worden voor iedereen, terwijl het inkomen niet meestijgt.

Het betalen van de energierekening wordt hierdoor voor steeds meer mensen, ook in het Oude Westen, een probleem. De wijk kent veel slecht onderhouden woningen, waardoor het energieverbruik relatief hoog is.

Wil jij energie besparen en je rekening omlaag brengen? Dat kan onder andere door verschillende kleine aanpassingen te doen aan je gedrag. Door bijvoorbeeld 5 minuten in plaats van 9 minuten te douchen, bespaar je per jaar ruim €60 op water en gas. Naast korter douchen kun je ook de gordijnen ’s avonds dicht doen, sluipverbruik bij elektrische apparaten tegengaan en overbodige verlichting uitzetten.

Postcoderoos

Door de samenwerking tussen de Aktiegroep Oude Westen en Blijstroom is het mogelijk geworden om zonnepanelen te plaatsen  het dak van de Batavier. Iedereen die in postcode 3013, 3014 en 3015 woont kan een paneeldeel kopen en zo zijn eigen duurzame energie opwekken!
Een deel van de panelen is gereserveerd voor mensen met een kleine beurs voor wie de gangbare deelname niet of moeilijk haalbaar is.

Klik hier voor de informatiebrochure https://blijstroom.nl/wp-content/uploads/2020/02/zonnedak-de-batavier-informatiebrochure.pdf

Energiecoaches

Op dit moment is met financiële steun van Woonstad Rotterdam, een energieteam met tien energiecoaches opgeleid. Zij gaan bij groepen en individuele buurtgenoten op bezoek en geven advies over mogelijkheden om energie te besparen. Zij slagen erin zeer moeilijk bereikbare bewoners te bereiken.

De Aktiegroep wil ieder jaar een nieuw team van tien energiecoaches opleiden. Daarnaast wil zij de mensen die al energiecoach zijn regelmatig bijeen blijven brengen om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Een recent idee is om energielessen op de basisscholen te gaan geven en leerlingen van groep 7 en 8 de gelegenheid te bieden om ‘mini-energiecoach’ te worden

De ambitie is om de komende 5 jaar minimaal 300 wijkbewoners te bezoeken. Langzaam maar zeker zal de kennis zich verspreiden en een voedingsbodem in de wijk ontstaan voor verdere stappen naar aardgasvrij.

Energiehuis

Samen met de energiecoaches en andere belangstellenden wil de Aktiegroep een ‘energiehuis’ in het pand inrichten, waar bewoners terecht kunnen voor advies over duurzaam wonen en verduurzaming van woningen.

Recent heeft de gemeente zo’n duurzaamheidswinkel geopend in IJsselmonde. Bij de Aktiegroep moet het een winkel worden voor de oude stadswijken, gerund door vrijwilligers, met achtergrondsteun van professionals.

De Aktiegroep streeft naar een duurzame renovatie van het pand aan de Gaffelstraat die fasegewijs wordt uitgevoerd en deels in zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd (zie programma pand). De duurzaamheidswinkel loopt op dit programma vooruit en wandelt letterlijk en figuurlijk met dit programma mee.