Historie

Aktiegroep Het Oude Westen is een ‘sociaal monument’ in het centrum van Rotterdam met een roemrucht verleden. Het begon zo’n 50 jaar geleden met het tegenhouden van grootschalige plannen voor sloop, betere huisvesting en voorzieningen in de wijk. Sindsdien werkt de Aktiegroep op allerlei manieren aan verbetering van de wijk. De Aktiegroep is van-, voor- en door bewoners. Jaarlijks zijn ruim 250 bewoners in werkgroepen actief. Het geheim van de Aktiegroep is dat ze steeds actuele thema’s oppakt die onder bewoners leven. Daarbij trekt zij ook nieuwe bewoners aan en vindt zij partners waarmee samen resultaten worden geboekt. Deze ‘co-creatie’ wordt altijd op een creatieve, enthousiasmerende wijze vorm gegeven.