Aktiegroep Oude Westen: Sociaal monument

Het begon ruim 50 jaar geleden met het tegenhouden van grootschalige plannen voor sloop van de stadswijk het Oude Westen in Rotterdam. Sinds die tijd werken vele buurtbewoners vanuit de Aktiegroep op allerlei manieren aan verbetering van hun wijk.

De Aktiegroep het Oude Westen is een organisatie voor, door en van bewoners. Gevestigd in een pand midden in de wijk, waar bewoners gemakkelijk binnenlopen met een vraag, zorg of idee. Bewoners komen elkaar daar tegen en zetten zich in voor een sociaal duurzame wijk voor iedereen. Denk aan zaken als betaalbaar wonen, elkaar helpen bij het invullen van moeilijke formulieren, het vergroenen van straten en daken, hergebruik van spullen, collectieve zonnedaken en bewustwording rondom energiegebruik.

Het succes van de afgelopen 50 jaar én de toekomstplannen maken van de Aktiegroep het Oude Westen een waar Rotterdams ‘sociaal monument’ en zijn we opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.

Zie hier de folder

Veel bewoners kunnen hun talenten zinvol inzetten, hun vaardigheden en kwaliteiten versterken en ervaren dat zij ‘ergens bij horen’. Bewoners zijn mede producent van de sociale verduurzaming van hun wijk en dragen bij aan bewustwording, draagvlak en concrete resultaten. Er vinden vele concrete verbeteringen en positieve ontwikkelingen in de wijk plaats. Enkele voorbeelden:

 • Een grote toename van het aantal groene straten waar naast het verbeteren van sociale contacten ook de biodiversiteit en de klimaatadaptatie toeneemt;
 • Een groen Wijkpark met een groep ‘Vrienden van het Wijkpark’ die zeer betrokken zijn bij het onderhoud en de veiligheid;
 • Een prachtige Wijktuin en een leuk Dierenhof die al vanaf 1987 door bewoners worden onderhouden;
 • Het tegengaan van energiearmoede dankzij de inzet van de energiecoaches van de Aktiegroep;
 • Een collectief zonnedak waar ook mensen met een smalle beurs aan deel kunnen nemen.

Er is een actief, aanspreekbaar, benaderbaar, betrokken en groeiend bewonersnetwerk. Steeds meer bewoners leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden als er bijvoorbeeld een probleem in de wijk is. Nieuwe bewoners die graag iets willen doen in hun nieuwe wijk, vinden snel aansluiting en voelen zich welkom. Als bewoners nieuwe initiatieven willen opzetten in het Oude Westen, kunnen zij dankzij De Aktiegroep en het grote bestaande netwerk, snel ‘een haakje’ vinden en van start gaan.

Bewoners die zich (willen) inzetten voor verbeteringen in de wijk ontmoeten elkaar bij de Aktiegroep. Daarmee is de Aktiegroep ook een broedplaats voor bewonersinitiatief. De Aktiegroep is voor veel partijen een ingang naar verschillende mensen die in de wijk wonen of werken. Er ontstaan vitale coalities tussen bewoners, gemeentelijke diensten, studenten, onderzoeksbureaus en andere instellingen. Samen wordt gewerkt aan verbetering en sociale verduurzaming van de wijk.

Succesfactoren van de Aktiegroep

Wat maakt de manier van werken van de Aktiegroep succesvol? De Aktiegroep het Oude Westen heeft:

 • Een groot en gevarieerd bewonersnetwerk;
  Veel kennis over de wijk: over de gebouwde omgeving, de organisaties die in de wijk actief zijn en de bewoners die er wonen;
 • Goede voelsprieten in de wijk en goede aansluiting bij wat er leeft en speelt; grote maatschappelijke kwesties die een weerslag in de wijk hebben zoals de opwarming van de aarde worden bij de Aktiegroep praktisch opgepakt;
 • Veel vertrouwen bij bewoners, dankzij een langdurige inzet;
  Een ‘lange adem; er is tijd en ruimte om dromen voor elkaar te krijgen. Zo werken bewoners en de gemeente bijvoorbeeld al vele jaren samen om – stap voor stap de wijk te vergroenen;
 • Eigen nieuwsvoorzieningen waaronder een goed gelezen Buurtkrant die al meer dan 50 jaar huis-aan-huis wordt verspreid. Ook heeft de Aktiegroep een actuele website, een nieuwsbrief voor alle actieve bewoners en een eigen Facebookpagina;
 • Professionals die zorgen voor continuïteit, verbinding en de eindverantwoordelijkheid hebben. Zij maken mogelijk dat een grote groep vrijwilligers meedoet, bijdraagt en ontwikkelt.
 • Ruimte voor ontmoetingen. De Aktiegroep organiseert regelmatig wijkbijeenkomsten waar bewoners, experts en professionals elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën ontstaan. Voorbeelden zijn het Groennetwerk waar zo’n 75 bewoners en professionals bij zijn aangesloten, en het maandelijkse actualiteitenoverleg waar onder andere nieuwe initiatieven, organisaties en nieuwe ambtenaren die in de wijk actief zijn, worden voorgesteld.
 • Een verbindend netwerk van wijkbewoners en professionals, opgebouwd dankzij langdurig, structureel en blijvend contact. Als er een probleem in de wijk is, kunnen professionals via de Aktiegroep snel contact leggen met bewoners uit de wijk en kan er – indien nodig- op urgente onderwerpen snel gehandeld worden.
 • Een fysieke plek midden in de wijk waar bewoners makkelijk binnen kunnen lopen, waar naar hen wordt geluisterd, zij informatie over de wijk kunnen krijgen en in contact kunnen komen met andere wijkbewoners. Deze ontmoetingsplek wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers: van het kopen van de koffie tot het onderhouden van het computernetwerk.

De Aktiegroep het Oude Westen is een organisatie voor, door en van bewoners.

Wilt u het mee mogelijk maken dat de Aktiegroep het Oude Westen haar werk nog vele jaren voort kan zetten? Bijvoorbeeld door de organisatie vrijwillig te versterken en/ of vriend te worden van de Aktiegroep? Wij maken graag kennis met u.
Ook organisaties, fondsen, sponsoren en opdrachtgevers ontmoeten wij graag. Want met de (financiële) inzet van vele verschillende mensen en organisaties kan de Aktiegroep het Oude Westen blijven bestaan.
Wilt u meedenken en meedoen? Laat het ons weten via info@aktiegroepoudewesten.nl of loop binnen bij de Aktiegroep, Gaffelstraat 1-3 of bel naar 010 436 1700.