Visie & Missie

Aktiegroep het Oude Westen is een laagdrempelige organisatie waarin bewoners van het Oude Westen samen werken aan een sociale, duurzame en prettige wijk.

Uitgangspunten

De Aktiegroep spant zich in om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen en te bewaken; voor goede voorzieningen en prettige woonomgeving. Het zijn vooral de bewoners zelf die initiatieven nemen en deze verder brengen. De Aktiegroep bestaat in 2020 vijftig jaar. In deze periode van vijftig jaar is er veel veranderd, zowel in het Oude Westen als bij de Aktiegroep. Maar onze uitgangspunten zijn grotendeels hetzelfde gebleven.

We verwoorden ze nu als volgt:

  • Wij streven naar behoud en versterking van het Oude Westen als gevarieerde en veelkleurige wijk.
  • Wij ondersteunen initiatieven die bijdragen aan dit streven, met name initiatieven die ten dienste staan van kwetsbare groepen.
  • Wij zijn inclusief, vrij van religie en vrij van partijpolitiek en werken vanuit gezamenlijk belang.
  • Wij zijn onafhankelijk en maken onze eigen keuzes ten aanzien van onze activiteiten.De Aktiegroep spant zich in om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen en te bewaken; voor goede voorzieningen en prettige woonomgeving. We behartigen de belangen van de bewoners van het Oude Westen.

Doelstelling

De Aktiegroep spant zich in om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen en te bewaken; voor goede voorzieningen en prettige woonomgeving. We behartigen de belangen van de bewoners van het Oude Westen.

Bij het tot uitvoering brengen van onze missie, werken allerlei mensen samen aan allerlei initiatieven. We hebben ze geclusterd in programma’s.

Programma Wijkplein

Wij ondersteunen op ons Wijkplein bewoners met het realiseren van hun initiatieven en met hun individuele vragen of problemen en wij verbinden bewoners aan elkaar op gezamenlijke belangen.

Programma Wonen

Wij werken aan verbetering van het woningenbestand met specifieke aandacht voor sociale huur en schaarse woningen, en de kwaliteit van woonomgeving in het Oude Westen.

Programma Groen

Wij werken aan meer groen in de openbare en private buitenruimte, zowel op straat- als dakniveau.

Programma Hergebruik

Wij stimuleren hergebruik van spullen en vergroten het bewustzijn rond afvalscheiding en -reductie.

Programma Energie

Wij werken aan bewustwording van energieverbruik met bijzondere aandacht voor energiearmoede.