Vrijwilligersvacature

De begane grond van het gebouw aan de Gaffelstraat fungeert als een Wijkplein, een broedplaats van bewonersinitiatief. Het is een herkenbare, openbare en laagdrempelige plek voor bewoners van het Oude Westen met een vraag of idee om de wijk te verbeteren. Bewoners die zich (willen) inzetten voor verbeteringen zien elkaar vanzelfsprekend daar. Mensen van vele verschillende achtergronden en pluimage; van nieuwkomers tot ouderen die ‘het langer thuis wonen’ op de agenda hebben staan, tot hen die het Dierenhof runnen in het Wijkpark.

Kortom, het Wijkplein is dé plek in het Oude Westen waar bewoners(groepen) verder komen en initiatieven ondernemen:
e-center voor bewonersgroepen – ruimte om bijeenkomsten te organiseren – bewoners staan buurtgenoten te woord met raad en daad  – bewoners administratieve ondersteuning kunnen krijgen bij hun projecten – Vakkrachten ondersteuning kunnen bieden.

Dit is alleen maar mogelijk, omdat het we een team van vrijwilligers hebben die de balie bemannen, koffie/thee zetten, de boodschappen halen, de planning bijhouden, onderhouden van de digitale omgeving, zorgen dat bewoners zich welkom voelen en aanwezig zijn om buurtgenoten met allerhande vragen te woord te staan.

We zijn altijd nog wel op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren en zich willen inzetten om de boel draaiende te houden.

Bezorger Buurtkrant

De Buurtkrant bestaat al ruim 40 jaar, komt 10 keer per jaar uit en biedt informatie uit en over de buurt vanuit het perspectief van bewoners. Reportages over leuke initiatieven en evenementen, portretten van bijzondere mensen, voorstellen voor een activiteit of een aanpak, en als dat nodig is kritische stukken over het beleid van Woonstad, de gebiedscommissie en de Gemeente.

Er wordt gezocht naar bezorgers. De Buurtkrant komt 1 keer in de maand uit en moet op de eerste woensdag van de maand bezorgd worden.

Bezorger Hiero!

De Hiero is een informatieblad van de Aktiegroep in de vorm van een nieuwsbrief. Deze is bedoeld voor de vrijwilligers en professionals die zich betrokken voelen bij de Aktiegroep.
Maar ook oud bewoners vinden het leuk om zo op de hoogte te blijven van hun oude woonomgeving.

Er wordt gezocht naar bezorgers. De Hiero! komt 1 keer in de maand uit en moet rond de 15e bezord worden.