Water Sensitive Rotterdam in het Oude Westen

Rotterdam in 2050:
Harde regenbuien en grote droogte wisselen elkaar af, maar de stad kan het aan
In 2050 heeft de klimaatverandering doorgezet. Lange perioden van intensieve regen en grote droogte wisselen elkaar af. Ook lokale, kortdurende extreme buien komen voor.
Maar dat is geen probleem. Kelders, huizen en tunnelbakken lopen niet vol. Want de stad functioneert als spons. O.a. door een grootschalig systeem van waterberging, dat fijnmazig is uitgewerkt in de haarvaten van de bebouwde omgeving. Van grootschalige waterreservoirs onder pleinen en straten, tot groene daken en muren, watertuinen en simpelweg onttegelde terrassen in de directe woonomgeving. De bewoners, creatieven, professionals en ondernemers in de stad spelen een belangrijke rol in het meedenken over, aanleg en onderhoud van deze waterbergingsoplossingen rondom het huis en in de buurt.

Voor meer informatie klik op het volgende linkje Water Sensitive

Ook in het Oude Westen wordt er gewerkt aan waterbergingsoplossingen. Lees hier het verslag.

Een mini-speelfilm van Water Sensitive Rotterdam. Blauw wordt overal weggejaagd en weet niet waar hij heen moet, tot hij Groen ontmoet.