Het WOW-spel

Woonstad Rotterdam en gemeente Rotterdam investeren continu in de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Vaak zijn de bewoners degenen die hiervoor idee├źn aandragen. In 2015 hebben zij met de bewoners van het Oude Westen zich gebogen over de vraag op welke wijze de bewoners zelf kunnen bepalen hoe een deel van het leefbaarheidsbudget besteed wordt in hun wijk. Het antwoord: het WOW-spel; een investeringsspel waarmee bewoners direct een voorstel kunnen indienen voor de verbetering van het Oude Westen.

Het WOW-spel is hiermee een laagdrempelig instrument dat de onderlinge betrokkenheid en samenwerking van bewoners binnen een wijk bevordert. Wij (de Aktiegroep) zijn het aanspreekpunt voor het WOW-spel Oude Westen. Contactpersoon Natalie Dupon (maandag-vrijdag aanwezig). De Aktiegroep zoal via de bekend kanalen communiceren wanneer er weer een WOW-ronde in de bus valt.

De spelregels

De aanvraag moet minimaal 3 weken voor de uitvoering van de activiteit ingediend worden.
Aanvraagcriteria:

  • Activiteiten die uw straat of binnenterrein mooier of gezelliger maken.
  • Activiteiten die participatie en integratie bevorderen.
  • Wijkactiviteiten op het gebied van kunst cultuur op sport.

Ontmoetingsactiviteiten LET OP! Eten en drinken bij ontmoetingsactiviteiten kunnen in beperkte mate met WOW-tjes gefinancierd worden (max 50,-).

Stap 1

Aanvraag formulier invullen (activiteit beschrijving). Op halen bij de balie van de Aktiegroep en inleveren bij Natalie Dupon. Of een mailtje sturen naar natalie@aktiegroepoudewesten.nl met antwoord op de volgende vier vragen:

  • Hoe is het initiatief/ idee ontstaan?
  • Wat is het doel?
  • Wie/wat denk je daarmee te bereiken?
  • En waarom is dit belangrijk voor de wijk?

Er wordt alvast bekeken of de aanvraag binnen de gestelde criteria valt.

Stap 2

WOW-checks verzamelen voor jouw activiteit en deze verzilveren bij Woonstad.
LET OP DE INLEVERTERMIJN!
Stap 1 en 2 kunnen ook andersom. Je kunt natuurlijk ook eerst cheques verzamelen en verzilveren om na te gaan of je het budget bij elkaar kunt halen voor het organiseren van jouw activiteit.

Stap 3

Indien de aanvraag goedgekeurd is wordt er een afspraak gemaakt over de uitbetaling. De uitbetaling kan alleen op dinsdag en -vrijdagmiddag plaatsvinden. De spelleider van het WOW-spel is op maandag en vrijdag aanwezig. Graag van tevoren een afspraak maken 010-4361700 of mailen naar natalie@aktiegroepoudewesten.nl